išsirink butą
Projekto Vystytojas
© 2020 Merko statyba
Susisiekite su mumis

Įsigijimo tvarka

Įsigijimo tvarka

kraziu_nr_03.jpg
  BŪSTO PASIRINKIMAS:
  klientas projekto internetinėje svetainėje pasirenka jam patinkantį butą ir jį rezervuoja.

kraziu_nr_06.jpg   PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS:
  tvirtai apsisprendęs pirkti pasirinktą butą, klientas pasirašo su pardavėju preliminarią būsto pirkimo-pardavimo sutartį ir per sutartyje numatytą laiką perveda     avansą į pardavėjo nurodytą sąskaitą.
 
kraziu_nr_08.jpg   PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS:
  pastačius namą, pirkėjui nusiunčiamas pranešimas apie darbų pabaigą ir pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas.

kraziu_nr_10.jpg   ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ SAVOMIS LĖŠOMIS:
  pirkėjas perveda visą sumą į pardavėjo nurodytą sąskaitą. Pardavėjas, gavęs apmokėjimą, pasirašo su pirkėju notarinę būsto pirkimo-pardavimo sutartį;               pirkėjas, gavęs iš pardavėjo pažymą apie visišką atsiskaitymą už būstą, registruoja savo nuosavybę Registrų centre.

kraziu_nr_12.jpg   ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ BANKO PASKOLA:
  Gaunamas garantinis raštas dėl paskolos suteikimo arba pasirašoma būsto paskolos sutartis su banku; pasirašoma notarinė būsto pirkimo pardavimo sutartis;   perdavus bankui notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjas pasirašo būsto paskolos sutartį (jei prieš tai buvo pateikęs tik banko garantinį raštą) ir                       įregistruoja savo nuosavybę Registrų centre. Pirkėjas pasirašo įkeitimo lakštą pas notarą, kuris sandorį įregistruoja Hipotekos skyriuje, gavęs patvirtinimą iš       Hipotekos skyriaus apie turto įkeitimą, bankas perveda galutinę sumą už įsigyjamą būstą.

kraziu_nr_14.jpg   PAŽYMA APIE VISIŠKĄ ATSISKAITYMĄ:
  pardavėjas išduoda pirkėjui pažymą, patvirtinančią apie visišką atsiskaitymą su pardavėju.

kraziu_nr_16.jpg   SUTARTYS SU PASLAUGŲ TIEKĖJAIS:
  pirkėjas pasirašo sutartis su pastatą administruosiančia įmone bei su šilumos ir vandens tiekėjais.

kraziu_nr_18.jpg   RAKTŲ ĮTEIKIMAS:
  pardavėjas įteikia pirkėjui būsto raktus.