Įsigijimo tvarka

Nusipirkti namus iš Merko labai paprasta

Išsamios informacijos apie projektą rasite interneto svetainėje, o paslaugūs mūsų pardavimų vadybininkai patars, jei Jums kils klausimų. Jie suderins su Jumis  pirkimo sandorio detales, tarpininkaus bendraujant su statybų komanda, parengs dokumentus, palydės apžiūrėti butą ir suderins su notaru sutarties pasirašymo laiką.

Būsto įsigijimo tvarka

  • BŪSTO PASIRINKIMAS Klientas projekto interneto svetainėje pasirenka butą ir susisiekia su mūsų pardavimo vadybininku.
  • PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Tvirtai apsisprendęs pirkti pasirinktą butą klientas pasirašo su mumis preliminarią būsto pirkimo – pardavimo sutartį ir per sutartyje numatytą laikotarpį perveda avansą.
  • PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS Pastatę namą, pirkėjui pranešame apie darbų pabaigą, pakviečiame pasirašyti atliktų buto statybos darbų priėmimo–perdavimo akto ir perduodame Pirkėjui buto raktus.
  • ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ SAVO LĖŠOMIS Pirkėjas perveda visą sumą į pardavėjo nurodytą sąskaitą. Pardavėjas, gavęs apmokėjimą, pasirašo su pirkėju notarinę turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią nuosavybės teisė į turtą pereina pirkėjui; notaras kartu užsako ir nuosavybės teisės registraciją VĮ „Registrų centras“.
  • ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ NAUDOJANTIS BANKO PASKOLA Pirkėjas pateikia banko garantinį raštą dėl paskolos suteikimo arba pasirašytą būsto paskolos sutartį su banku; skirtumą tarp paskolos sumos ir turto kainos (jei toks yra) pirkėjas perveda į pardavėjo nurodytą sąskaitą. Pasirašoma notarinė turto pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurią nuosavybės teisė į turtą pereina pirkėjui; notaras kartu užsako ir nuosavybės teisės registraciją. Po nuosavybės registracijos pirkėjas pasirašo perkamo turto įkeitimo lakštą su savo banku ir bankas perveda galutinę sumą už įsigyjamą turtą. Gavus visą sumą už turtą, pardavėjas išduoda pirkėjui pažymą apie visišką atsiskaitymą.
  • SUTARTYS SU PASLAUGŲ TEIKĖJAIS Pirkėjas pasirašo sutartis su elektros energijos, šilumos ir vandens tiekėjais.