Įsigijimo tvarka

1. BŪSTO PASIRINKIMAS 

Klientas projekto interneto svetainėje pasirenka butą ir jį rezervuoja, susisiekęs su mūsų pardavimo vadybininku.

2. PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

Tvirtai apsisprendęs pirkti pasirinktą butą klientas pasirašo su mumis preliminarią būsto pirkimo – pardavimo sutartį ir per sutartyje numatytą laikotarpį perveda avansą.

3. PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

Pastatę namą, pirkėjui pranešame apie darbų pabaigą ir pasirašome būsto priėmimo–perdavimo aktą.

4. ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ SAVO LĖŠOMIS

Pirkėjas perveda visą sumą į Merko įmonės sąskaitą. Gavę apmokėjimą, su pirkėju pasirašome notaro patvirtintą būsto pirkimo – pardavimo sutartį. Pirkėjas, gavęs iš mūsų pažymą apie visišką atsiskaitymą už būstą, registruoja jį kaip savo nuosavybę Registrų centre.

5. ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ NAUDOJANTIS BANKO PASKOLA

Pirkėjas pateikia banko garantinį raštą dėl paskolos suteikimo arba su banku pasirašytą būsto paskolos sutartį. Tuomet su pirkėju pasirašome notaro patvirtintą būsto pirkimo–pardavimo sutartį. Jei buvo pateikęs tik garantinį raštą, pirkėjas šią sutartį perduoda bankui ir pasirašo būsto paskolos sutartį. Tuomet jis registruoja būstą kaip savo nuosavybę Registrų centre. Vėliau pirkėjas pas notarą įkeičia būstą bankui. Notaras šį sandorį registruoja Hipotekos registre. Gavęs hipotekos patvirtinimą, kad turtas įkeistas, bankas sumoka už įsigyjamą būstą.

6. PAŽYMA APIE VISIŠKĄ ATSISKAITYMĄ

Suteikiame pirkėjui pažymą, patvirtinančią apie visišką atsiskaitymą už būstą.

7. SUTARTYS SU PASLAUGŲ TEIKĖJAIS

Pirkėjas pasirašo sutartis su pastatą administruosiančia įmone bei šilumos ir vandens tiekėjais.

8. RAKTŲ ĮTEIKIMAS

Įteikiame pirkėjui būsto raktus.

PASKOLOS BŪSTUI

Patariame kreiptis į mūsų ilgalaikius partnerius bankuose. Jų kontaktinius duomenis rasite meniu skliltyje Partneriai