Įsigijimo tvarka

1. BŪSTO PASIRINKIMAS 

Klientas projekto interneto svetainėje pasirenka butą ir susisiekia su mūsų pardavimo vadybininku.

2. PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

Tvirtai apsisprendęs pirkti pasirinktą butą klientas pasirašo su mumis preliminarią būsto pirkimo – pardavimo sutartį ir per sutartyje numatytą laikotarpį perveda avansą.

3. PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

Pastatę namą, pirkėjui pranešame apie darbų pabaigą ir pasirašome atliktų buto statybos darbų priėmimo–perdavimo aktą ir perduodame Pirkėjui buto raktus.

4. ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ SAVO LĖŠOMIS

Pirkėjas perveda visą sumą į Merko įmonės sąskaitą. Gavę apmokėjimą, su pirkėju pasirašome notaro patvirtintą būsto pirkimo – pardavimo sutartį, kuria yra perduodama nuosavybės teisė į būstą.

5. ATSISKAITYMAS UŽ BŪSTĄ NAUDOJANTIS BANKO PASKOLA

Pirkėjas pateikia banko garantinį raštą dėl paskolos suteikimo arba su banku pasirašytą būsto paskolos sutartį. Tuomet su pirkėju pasirašome notaro patvirtintą būsto pirkimo–pardavimo sutartį, kuria yra perduodama nuosavybės teisė į būstą. Pirkėjas įregistruoja pirkimo-pardavimo sutartį Registrų centre ir įkeičia jį bankui pagal kredito sutarties su banku sąlygas.

6. SUTARTYS SU PASLAUGŲ TEIKĖJAIS

Pirkėjas pasirašo sutartis su elektros energijos, šilumos ir vandens tiekėjais.

PASKOLOS BŪSTUI

Patariame kreiptis į mūsų ilgalaikius partnerius bankuose. Jų kontaktinius duomenis rasite meniu skiltyje Partneriai.