APLINKOSAUGOS VADYBA

Prisiimame atsakomybę už bendrovės daromą poveikį aplinkai ir naudojame visas būtinas priemones, kad neigiamas poveikis jai būtų kuo mažesnis.

Prisiimdami šią atsakomybę įsipareigojame:

  • laikytis aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių dokumentų, galiojančių Lietuvos Respublikoje arba užsienio šalyse, kuriose vykdoma bendrovės veikla;
  • rūpintis taršos prevencija, tausoti išteklius, mažinti savo veiklos poveikį aplinkai;
  • pradėti vykdyti tik tinkamai suplanuotus darbus ir numatyti priemones, kurios užtikrintų žmonėms ir aplinkai saugų darbą;
  • rinktis subrangovus ir tiekėjus, kurie atsakingai žiūri į aplinkosaugą ir kurių tikslai labiausiai atitinka Merko keliamus tikslus aplinkosaugos srityje;
  • ugdyti bendrovės darbuotojų atsakomybę ir skatinti juos rūpintis aplinka bei tausoti gamtą.

DNV GL Group suteikė UAB Merko statyba tarptautinį aplinkosaugos sertifikatą ISO 14001:2015.