Vadybos sistemos

Merko sukūrė savo projektų valdymo standartus, kurie nuolat tobulinami, atsižvelgiant į specialistų patirtį, užsakovų poreikius bei naujausią praktiką. Bendrovė nuosekliai analizuoja vykdomus projektus, kaupia duomenis, priima valdymo sprendimus. Itin daug dėmesio skiriame savo darbų kokybės kontrolei, aplinkosaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai. UAB Merko statyba turi LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 3059, patvirtinantį, kad įmonė turi tinkamą kvalifikaciją statybų srityje bei jai yra suteikta teisė atlikti statinio dalies projektavimo darbus, dirbti ypatinguose statiniuose bei tvarkyti ir prižiūrėti kultūros paveldo objektus.

Mūsų naudojama integruota kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema sertifikuota ir atitinka tarptautinių vadybos standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus.